ශුභාරංචිය! වානේ ව්‍යුහයේ නව අනුපිළිවෙල වැඩමුළුව

මාසයකට පෙර, අපගේ නිත්‍ය පාරිභෝගිකයා වානේ ව්‍යුහ වැඩමුළුවේ නව ඇණවුම ලබා දුන් අතර, පසුගිය කාලය තුළ අපි 5 වතාවක් එකට වැඩ කර ඇත. කර්මාන්තශාලා කර්මාන්තශාලා ව්‍යාපෘතිය වර්ග මීටර් 50000 ක භූමි ප්‍රමාණයකින්, RMB වලින් මිලියන 44 ක් පමණ වේ.

දැන්, මෙම ඉදිකිරීම් ගොඩනැගිලි ව්‍යාපෘතිය ස්ථාපනය වෙමින් පවතී. පින්තූරවල දැක්වෙන පරිදි, වානේ තීරු, වානේ කදම්බ, වරහන් වැනි ප්‍රධාන වානේ රාමුව අවසන් කර ඇත. තවද පළමු වානේ ව්‍යුහ වැඩමුළුව මේ මාසයේ දී අවසන් කෙරේ.

1233
1
2
5

පසු කාලය: මැයි-17-2022